Vad kostar det att installera bergvärme?

Vad kostar det att installera bergvärme?

Att bergvärme är en dyr installation råder det inga tvivel om. Men samtidigt kan personer som byter värmesystem göra väldigt stora besparingar efter ett par år. I väldigt många fall är det en väl vald investering då du kan få tillbaka kostnaden inom fem till tio år. Men vad kostar det att installera bergvärme mer exakt? Eftersom alla hushåll har olika förutsättning, ligger på olika platser i landet samt har olika energibehov, kan priset skilja sig väldigt mycket. Vi går igenom några olika delar i installationen och vad de kostar.

Bergvärmepumpen

Priset för bergvärmepumpar varierar väldigt mycket och beror helt enkelt på hur effektiva och starka de är. Effekten mäts i kilowatt så du kan alltid kolla hur mycket ditt nuvarande värmesystem kostar och hur energieffektivt det är för att på så vis se om det verkar vara en lönsam affär. Men hur vet du då vilken bergvärmepump du ska välja? Ju större yta som behöver värmas upp, alltså ju större villan eller bostaden är, desto kraftfullare pump behöver du köpa. Samtidigt behöver borrhålet för bergvärmen vara djupare, ibland behöver man till och med borra två hål. När man kollar på vad det kostar att installera bergvärme utgör värmepumpen cirka en tredjedel av totalen.

Borrning, berggrund och läge

Ännu en stor kostnad är priset för borrningen. Här kan priset se väldigt olika ut eftersom det dels beror på vart i landet du bor samt vilken berggrund det handlar om. I större storstadsregioner är det i regel dyrare att installera bergvärme. Dock är det inte alltid billigt att installera bergvärme om du bor på landet heller. Det handlar mycket om vilken bergtyp det är. Om du bor på en berggrund av porös kalksten kommer man behöva borra ett mycket djupare hål, något som medför en högre kostnad. Bor du nära hav eller sjö finns det goda chanser att priset för borrningen blir lägre eftersom mark i närheten av vattendrag tenderar att vara varmare och därmed behöver man inte borra lika djupt för att hitta värmeenergin. Så här kan några prisexempel se ut:

•100 meter: 25 000 – 35 000 kronor
•125 meter: 31 250 – 43 750 kronor
•150 meter: 37 500 – 52 000 kronor
•200 meter: 50 000 – 70 000 kronor

Kom ihåg att du kan använda dig av ROT-avdraget vid installation av bergvärme. Detta kan dra ner kostnaden en hel del.

En smart investering

Frågan ””Vad kostar det att installera bergvärme?”” kan vara lite svår att svara på i och med att så många faktorer spelar roll. Men en sak är väldigt tydlig, i Sverige har vi i huvudsak en särskild berggrund, urberg. Denna bergtyp är väldigt lämpad för just bergvärme. Hur mycket man har möjlighet att spara in i driftkostnader varierar, men i många fall har man chans att spara in så mycket som 80 % av uppvärmningskostnaderna. Det säger sig självt att bergvärme är en smart investering, särskilt om du har en hög energikostnad varje år.

Är bergvärme en bra investering? Är det lönsamt och finns det några risker? Det går vi igenom här!