Frågor och svar! Vanliga frågor om bergvärme

Frågor och svar! Vanliga frågor om bergvärme

vanliga frågor om bergvärme: vem, vad, hur, varför, när

Här samlar vi några av de vanligaste frågorna om bergvärme och försöker besvara dem så gott som det går. Om du har en enkel och kort fråga om bergvärme så är det här som du ska börja leta efter svaret. På övriga sidor hos Allt om Bergvärmepumpar så kommer du att hitta mer detaljerad information, ifall det som står här inte är tillräckligt ingående.

Kan vem som helst skaffa sig bergvärme?

I princip ja, men det krävs för det första att du ansöker om tillstånd, vilket normalt beviljas. Om många av dina grannar har bergvärme på sina tomter kan det dock ställas krav på att ditt borrhål borras på ett tillräckligt stort avstånd, för att förhindra att temperaturen på grundvattnet sänks. Sedan så är det inte säkert att förhållandena där du bor lämpar sig för bergvärme. Då kan du i stället behöva titta närmare på jordvärme, sjövärme, luft/vatten eller luft/luftvärme.

Hur fungerar ROT-avdraget när man skaffar sig bergvärme?

Rotavdraget innebär att du får dra av 30 procent av arbetskostnaden när du skaffar dig bergvärme, det vill säga kostnaden för borrningen av borrhålet och installation av pump och eventuellt värmesystem. Maximalt kan man dra av 50 000 kronor per person och år (är man då exempelvis ett gift par som köper bergvärmen tillsammans blir maxnivån 100 000 kronor. För att ha rätt till rotavdrag krävs sedan att man är 18 år och betalar all sin skatt i Sverige.

Läs mer på Skatteverket.se 

Rotavdraget dras sedan av automatiskt av installatören på din sluträkning, förutsatt att denna har F-skattsedel (vilket alla företag ska ha). Du kommer med andra ord inte att behöva oroa dig över rotavdraget, om du inte utnyttjat det tidigare under året. I så fall är det bäst att höra efter med Skatteverket hur mycket du har kvar att nyttja för året.

Vad är skillnaderna mellan bergvärme, jordvärme, sjövärme och luftvärme?

Alla dessa uppvärmningssätt fungerar enligt samma princip, det är bara värmekällan som skiftar. Det krävs att rätt förhållanden råder för att man ska kunna installera dem: rätt jordmån och tillräcklig tomtyta för jordvärme. Inte för mycket jordyta ner till berggrunden för bergvärme. Tillgång till sjö eller hav för sjövärme. Luftvärme kan installeras i princip var som helst, men är också det minst effektiva uppvärmningssättet av de fyra (dock billigt att installera).

Bergvärme eller jordvärme?

Bergvärmepump eller luft/vatten värmepump?

Behövs det tillstånd för att skaffa sig bergvärme?

Ja, det krävs tillstånd, och reglerna och kostnaderna för att ansöka om bergvärme skiftar från kommun till kommun. Hör av dig hos din kommun för att ta reda på vad som gäller för just dig. Dock, tillstånd för att installera bergvärme är oftast en formalitet. Om många av dina grannar har bergvärmehål som ligger i närheten av var du planerar att placera ditt kan det dock leda till problem.

Hur mycket sparar man med bergvärme?

Det beror på vilket värmesätt som du använder dig av sedan tidigare. Men använder du elvärme, olja och liknande så kan besparingen bli betydande. I bästa fall kan man sänka sina uppvärmningskostnader med 70 procent, eller till och med mer.

Är det en bra investering?