Vad är COP, SCOP och SPF?

Vad är COP, SCOP och SPF?

När du ska be om en bergvärmeoffert så finns det finns termer som är bra att känna till, speciellt när du ska jämföra en värmepump med en annan. Några av de viktigaste sakerna du bör ta reda på är COP, SCOP och SPF. Vi går igenom vad detta är så att det blir lättare att jämföra bergvärme offert och värmepump.

Vad är COP?

COP står för Coefficient of Performance. I Sverige kallades ofta för värmefaktor alternativt verkningsgrad istället. Den ska beskriva hur mycket värme din pump ger i förhållande till den el som används av pumpen. Ett COP-värde på 3 betyder att den ger tre gånger så mycket värme jämfört med hur mycket el den använder. Man kan se detta värde som pumpens ””prestanda””, det vill säga hur bra den är.

COP får ofta kritik för att vara en ””fantasibild”” av hur värmepumpen fungerar, något som inte ger en rättvis bild. Man mäter nämligen endast pumpens effekt när den används i standardförhållanden. För bergvärmepumpar kan det exempelvis mätas vid +35 grader C i framledning och med 0 grader C från kollektorslangen. Eftersom flera faktorer påverkar hur mycket värme du egentligen får från pumpen är det sällan du faktiskt får ut så mycket som COP-värdet anger.

Vad är SCOP?

Eftersom COP inte egentligen ger något riktigt värde till kunden så tog man fram SCOP istället. Det står för Seasonal Coefficient of Performance och brukar kallas för årsverkningsgrad alternativt årsvärmefaktor. SCOP anger i princip samma sak som COP, det vill säga förhållandet mellan elektricitet in och värme ut, fast sett över ett helt år. Detta ger en lite mer rättvis bild då den tar hänsyn till att temperaturen varierar under året.

Ett problem med just SCOP är att klimatskillnaderna kan vara väldigt olika i olika länder. Inom EU använder man tre olika klimatområden för SCOP-värdet (Aten, Helsingfors och Strasbourg). Det innebär att en bergvärmepump med ett högt SCOP-värde som du köper från ett varmt klimatområde inte kommer att fungera lika effektivt i ett kallare klimatområde. Varken COP eller SCOP tar hänsyn till produktionen av varmvatten.

Vad är SPF?

SPF står för Seasonal Performance Factor och detta värde har många likheter med just SCOP. Den anger hur effektiv värmepumpen har varit över året men här tas varmvattenproduktionen med. Även om SPF ger den mest rättvisa bilden av alla tre värden så är det inte alltid du hittar detta värde hos återförsäljaren. Det är betydligt vanligare med SCOP och COP men en del värmepumpssäljare visar även SPF-värdet.

Vårt råd är att strunta i COP helt och hållet samt att du tar både SCOP och SPF med en nytta salt. Detta gäller speciellt i Sverige där kylan under vintern kan bli riktigt sträng. En framledningstemperatur på 35 grader, vilket är det som vanligtvis används när man mäter COP för bergvärmepump, räcker oftast inte långt under de kalla svenska månaderna.

Det viktigaste att komma ihåg är att både COP och SCOP anger förhållandet mellan hur mycket elektricitet som används samt hur mycket värme du får ut. Du kan alltså få ett högt värde även om du inte får ut så mycket faktiskt värme eftersom energiförbrukningen är låg. Ett tips är att kolla på värmepumpens maxeffekt och effekt vid kallt klimat när du kollar på just bergvärme offert.

Läs mer: Hur fungerar en bergvärmepump?