3 olika värmepumpar

3 olika värmepumpar

Idag är det otroligt många hushåll som värms upp av en värmepump. Det är fler och fler som upptäcker besparingsmöjligheterna med just värmepumpar. Det bästa är att det finns flera olika varianter av värmepumpar, till exempel:

Beroende på hur stor bostad du har, vad din årliga energiförbrukning hamnar på, om du har ett vattenburet uppvärmningssystem eller inte och många andra saker, kan du därefter välja en värmepump som passar sig perfekt för just din bostad. En bergvärmepump kan passa utmärkt för en bostad i mellersta Sverige medan den inte alls passar bra i Norrland, och vice versa. Det gäller att ständigt jämföra dina nuvarande uppvärmningskostnader med investeringskostnaden och besparingsmöjligheterna.

Okej, nu utreder vi vad tre populära värmepumpar har för egenskaper:

Bergvärme – en effektiv energikälla

berg

Bergvärme är en av de bästa investeringarna när det kommer till att spara in pengar på uppvärmningskostnader. Vissa hushåll kan spara över 70 procent i energikostnader genom att byta. Dock är det viktigt att känna till att installationen av bergvärme är den dyraste om man jämför med andra värmepumpar. Man måste väga för- och nackdelar, besparingskostnader med investeringskostnader.

Men hur fungerar bergvärme egentligen?

Bergvärme hämtar den lagrade solenergin från berggrunden och omvandlar den till värmeenergi som sedan sprids i hemmet via det vattenburna värmesystemet, radiatorer och golvvärme. För att få tag på den lagrade solenergin behöver man borra djupt ner i berget, ett borrhål på cirka 15 centimeter i diameter. Men det är här kostnaderna kan skilja sig rejält. Beroende på vart någonstans du bor, exempelvis i norra eller södra Sverige eller nära eller långt från hav och sjö, kan man behöva borra olika djupt. Ofta är värmeenergin högre i berggrunder som ligger nära vattendrag. Men även andra faktorer spelar in, bland annat vilken bergart det handlar om. Kalksten som är en porös bergart, behöver man borra ganska djupt i, något som medför högre kostnader.

Luft/vatten värmepump priser

Ett alternativ för dig som inte vill lägga den höga investeringskostnaden för bergvärme och som kanske inte har en lika hög årsförbrukning av uppvärmning, kan luft vatten värmepump vara ett bättre val. Luft vatten värmepump priser är betydligt lägre än bergvärme. Istället för att pumpen hämtar lagrad solenergi från berggrunden och grundvattnet, hämtas istället värmen från luften utomhus. Ett lika miljösmart alternativ men med andra egenskaper.

Luft vatten värmepump priser är förhållandevis billiga i och med att installationen är enkel. Dock varierar kostnaderna beroende på vilken sort du väljer. Men i runda slängar brukar enbart luft vatten värmepump priser hamna mellan 30 000 – 50 000 kronor. Själva installationen kan hamna på cirka 10 000 upp mot 20 000 kronor.

Luft/luft värmepump

Luft luft värmepump är ett bra alternativ för dig som inte vill lägga för mycket pengar på installation och värmepump men som samtidigt vill ha fördelarna som en luft vatten värmepump kan ge dig. Luft luft värmepump fungerar ungefär på samma sätt som en luft vatten värmepump men med skillnaden att värmen sprids genom luften och inte genom det vattenburna systemet. Om du inte har ett vattenburet värmesystem kan detta vara väldigt praktiskt för dig.