Bergvärme eller jordvärme?

Bergvärme eller jordvärme?

Den som funderar på att skaffa sig en värmepump har i allmänhet att välja mellan bergvärme och jordvärme, som är de två alternativ som är vanligast och mest effektiva. Den som bor nära hav eller sjö kan också i vissa fall välja sjövärme, men det är betydligt ovanligare även om det i princip är lika effektivt som berg- och jordvärme. Kravet på att ha tillgång till en större vattensamling som inte bottenfryser på vintern sätter där hinder i vägen. Alternativen luft/luftvärme och luft/vattenvärme har också fördelar. (De är exempelvis inte särskilt krävande att installera). Dessa värmesystem är dock mindre effektiva än berg-, jord- och sjövärme.

Men frågan är då vilket man ska välja; borde inte jordvärme vara det första alternativet då det i allmänhet är billigare att installera och mer eller mindre lika effektivt som bergvärme? Svaret är att det ibland är bättre att välja jordvärme, men långt ifrån alltid. Bergvärme har också sina fördelar som gör att det för många är det bättre alternativet.

När du installerar markvärme kommer uppvärmningsenergi utvinnas ur jorden.
När du installerar markvärme kommer uppvärmningsenergi utvinnas ur jorden.

När jordvärme är bäst

Jordvärme kräver en ganska så stor ledig markyta för att kunna installeras; 400 kvadratmeter eller mer för ett normalstort enfamiljshus. Det är  långt ifrån alla som har tillgång till den ytan. Installationen av jordvärme innebär också att en stor del av tomten kommer att förstöras. Redan det är skäl nog för många att tveka.

Men även för den som har tillräckligt mycket markyta tillgänglig så är jordvärme långt ifrån alltid bäst. Det ska helst också vara rätt sorts jord också. Kompakt och fuktig jord (typ lerjord) är det som ger bäst effekt. Med andra ord, den sorts jordtyp som är vanlig i Skåne och följaktligen är också jordvärme populärare än bergvärme där nere i södra Sverige. Där är det också ofta lång väg att borra innan man kommer ner till berggrunden, vilket ytterligare fördyrar och försvårar installation av bergvärme. På samma sätt är det i övriga landet; har man en jordmån som passar, tillräckligt stor tomtyta och dessutom långt ner till berggrunde så är jordvärme vanligen ett bättre alternativ.

När bergvärme är bäst

Bergvärme har den stora fördelen att den tar upp mycket lite utrymme på tomten – borrhålet går ju rakt nedåt. Men det krävs då att jordlagret inte är för tjockt så att det inte blir för långt ner till berggrunden; det leder till ytterligare ökade kostnader. Har man då också tillgång till stor tomtyta så är jordvärme väl värt att kolla närmare på, och skulle det visa sig att jordtypen passar så är det inget svårt val. Jordvärme är då det bättre alternativet.

Många kommer dock inte att ha de utrymme som krävs för att skaffa jordvärme, samtidigt som jordmånen inte passar och det inte är speciellt djupt ner till berggrunden. Då är bergvärme det bättre alternativet, och i praktiken så är det så att för majoriteten av de som har att välja mellan jordvärme och bergvärme så kommer det visa sig att bergvärme är det mer praktiska.