Vad kostar det att borra för bergvärme?

Vad kostar det att borra för bergvärme?

När det kommer till bergvärme är en av de största kostnaderna själva borrningen. Priset varierar kraftigt, mellan 30 000 och 70 000 kronor ungefär. Men vad är det som påverkar prisskillnaden? En kort lista på några av de avgörande faktorerna ser du nedan:

•Berggrund och värmeledningsförmåga.
•Vart i landet du bor.
•Hur stort hushåll du har samt hur stort energibehov det rör sig om.

För att få en bättre förståelse och därmed kunna göra ett bättre val har vi samlat mer ingående information om de olika och avgörande faktorerna.

Bor du i norr eller söder?

I hela Sverige har vi en väldigt passande bergtyp för just bergvärme, så kallat urberg. Dock kan bergens egenskaper skilja sig en hel del från norr till söder. Bergarter har olika bra värmeledningsförmåga och det påverkas mycket av vilken temperatur grundvattnet har. Ju varmare grundvattnet är, desto grundare behöver man borra. Uppe i Norrland kan det alltså vara något dyrare att installera bergvärme just eftersom grundvattentemperaturen är flera grader lägre än exempelvis i Skåne. En del funderar på om bergvärme kan användas över hela landet och svaret är förmodligen ja. Eftersom berg finns överallt går det att borra sig ner, även om borrdjupet kan variera. I Sverige har vi som tidigare nämnt mestadels urberg, men här finns även sedimentärt berg, en annan bergtyp som kräver ett djupare borrhål för att kunna utvinna geoenergi.

Olika borrdjup

Eftersom priset för borrning för bergvärme är väldigt varierat beroende på hur djupt man borrar, är det givetvis intressant att ta reda på hur mycket som egentligen krävs. För att kunna utvinna energin från berget måste man ta sig genom jordlagret, i snitt är det ungefär sju meter djupt. Men de översta metrarna av berget är väldigt energifattigt och man måste därför borra djupare. Ju högre energibehov en bostad har, desto djupare måste man borra för att det ska löna sig. I en del fall borrar man flera hål istället för ett. Då borrar man oftast något grundare och det är viktigt att borrhålen sitter minst 20 meter från varandra. Risken finns annars att de ””stjäl”” energi från varandra. För skolor, industrier och stora villor kan det ibland vara bra att borra flera hål.

Vad kostar det att borra för bergvärme om man använder ROT-avdrag?

Priset för borrning av bergvärme är högt, men det är ofta en bra investering. Dessutom kan det ibland bli mer prisvärt om du vänder dig till en och samma firma, både när det kommer till borrning, material, värmepump och installatörer. Kom även ihåg att du kan använda ROT-avdraget när du ska borra för bergvärme. Genom att utnyttja avdraget kan du spara mer än 30 %. Att slippa betala en tredjedel av installationskostnaden kan snabbt bli mycket pengar eftersom det redan från början rör sig om högre summor. Det finns en del regler om ROT-avdrag för bergvärme som är bra att känna till. Du kan exempelvis inte utnyttja avdraget om du bor i en nybyggd villa som är yngre än fem år.

Du har nu beslutat dig för för att borra för bergvärme, men vad kostar egentligen installationen av bergvärme efter borrningen? Läs mer här!