Är det en bra investering?

Är det en bra investering?

Att lägga 100 till 150 000 kronor på att byta till bergvärme kan kännas nervöst. Det är trots allt en hel del pengar det handlar om, oftast så mycket att det kan behövas ett lån för att klara av kostnaden. Den fråga som finns i de flestas tankar är: kommer detta att vara värt kostnaden? Det snabbaste och enklaste svaret är att ja, oftast så är det värt varenda krona.

Totalt kostnad jämfört med besparing

När du vill byta till bergvärme behöver du ta kontakt med en värmepumpsinstallatör. I Sverige finns det ett flertal förtag som sysslar med detta. Vi rekommenderar att du alltid tar kontakt med minst tre olika installatörer för att be om bergvärmeofferter. Se till att offerten tar hänsyn till alla kostnader från start till och med det att anläggningen är helt färdig att användas (kalibrerad och klar).

Oftast får du en grov uppskattning av hur mycket det kommer att kosta. Vill du få en mer exakt kalkyl där du dessutom kan se hur mycket du kan spara varje år behöver företaget besiktiga ditt hem. Då kommer en installatör över för att fråga lite frågor om husets totala energiförbrukning, samtidigt som de kollar igenom husets förutsättningar, läge och andra relevanta aspekter. Slutligen kan du få hem en mer exakt offert och kalkyl där de räknar ut hur mycket du kan spara på att byta. Dessa typer av besiktningar brukar även kallas för kostnadsfria hembesök.

Använd en snabbkalkyl på nätet

Det finns även en del hemsidor på nätet som du kan använda för att snabbt ta reda på hur mycket du kan spara utan att behöva be om bergvärme offerter. Dessa kalkyler behöver du oftast bara ange om du använder direktverkande el, vattenburen el eller olja som energikälla. Därefter får du ange om du har radiator eller golvvärme samt hur mycket du förbrukar för uppvärmning per på. Fyll i ditt elpris så får du snabbt ett belopp på hur mycket du sparar per år.

Är bergvärme lönsamt eller ej? pris bergvärme

I de flesta fallen är det möjligt att spara så mycket pengar på ett byte att kostnaden för bytet snabbt täcks upp av besparingen. Det gäller även när du tar ett lån för att bekosta bytet. Tänk på att det kan kosta olika mycket att byta till en värmepump men, när bytet väl är genomfört, kan du använda dig av din nya anläggning under väldigt många år. Bara värmepumpen klarar sig oftast runt 15 år, mer om den dessutom underhålls regelbundet. När du ska byta pump behöver du inte göra om hela processen utan det räcker med att du byter själva värmepumpen bara.

Risker med Bergvärme

Att byta till en värmepump är inte helt och hållet riskfritt. Det bygger trots allt på många beräkningar som i några fåtal fall blir fel. Det kan exempelvis handla om att du får en underdimensionerad värmepump. Det vill säga att värmepumpen inte är tillräckligt effektiv eller att den inte får tillräckligt mycket värme från energibrunnen. Det kan alltså vara fel på borrningen också, det vill säga att de inte borrade tillräckligt djupt. Var uppmärksam med att inte anlita en installatör som ej har behörighet att installera bergvärme. Ett tips är att kolla om företaget är medlem i Svenska Kyl- och Värmepump Föreningen.