Hur fungerar en bergvärmepump?

Hur fungerar en bergvärmepump?

En bergvärmepump är ett uppvärmningssystem för hus. Systemet använder sig av värmen från berggrunden för att på olika sätt värma upp ditt hem. Men berg är väl inte varmt? Nej, åtminstone inte för dig och mig. Men det är tillräckligt varmt för att värma upp en kall vätska som pumpas ned i ett rör. Det är den här lilla temperaturökningen som utnyttjas. Vi går igenom hur det fungerar så att du har koll på vad det är som händer när du installerar bergvärme.

Bergvärme fungerar såhär

Ett hål borras djupt ned i marken, upp till 200 meter ned beroende på vad det är för typ av mark och hur djupt berggrunden ligger. Detta hål kallas för energibrunn. In i energibrunnen leds ett rör som går hela vägen ned och sedan upp igen. Inuti detta rör finns det en vätska, även kallad köldbärare. När vätskan åker ned för röret börjar den värmas upp av den omgivande värmen.

När vätskan har gjort ett varv och kommer tillbaka upp är den några grader varmare jämfört med när den pumpades ned. Detta rör är kopplat till din bergvärmepump. Den uppvärmda köldbäraren leds in i värmepumpen och möter ett rör med en annan vätska inuti. Denna vätska kallas köldmedel och har en låg kokpunkt. Faktum är att kokpunkten är så pass låg att köldmedlet förångas genom värmehöjningen från köldbäraren och blir till gas. Köldbäraren kyls samtidigt ned vid kontakten med köldmedlet och börjar om sin resa ned under jord.

Köldmedlet har nu värmts upp så mycket att den har blivit till en gas. Denna gas leds genom ett annat rörsystem till en kompressor inuti bergpumpen. Där komprimeras gasen, något som gör att den snabbt blir ännu varmare (upp till 100 grader). Gasen fortsätter till en kondensor i värmepumpen där den värmer upp det vatten som användas av husets vattenbaserade uppvärmningssystem. Det är detta numera uppvärmda vatten som finns i dina radiatorer och som går genom dina golvvärmeslingor.

staplar med mynt (kostnad för en bergvärmepump)

Bergvärme kostnad

När det kommer till bergvärme kostnad, en faktor som alltid är intressant att veta, så beror det till stor del på flera faktorer. Först och främst hur djupt du måste borra för att kunna värma upp köldbärarvätskan tillräckligt mycket. Det vanligaste är att man borrar runt 100 meter. Är det djupare än 150 meter kan det snabbt bli lite för dyrt för att vara ekonomiskt lönsamt att byta till bergvärme.

Ibland måste man borra extra djupt eftersom berggrunden inte är tillräckligt värmeledande. Det händer framförallt när berggrunden är porös, exempelvis om den består av kalksten. Just din bergvärmekostnad beror i första hand på hur det egentligen ser ut under ditt hus. En annan faktor är ifall fastigheten har ett vattenbaserat uppvärmningssystem. Detta är nämligen en förutsättning för att kunna nyttja bergvärmen på ett effektivt sätt.

Det kan även vara värt att nämna att även om en bergvärmepump är mycket mer effektiv jämfört med att värma upp sitt hem med el så behöver även bergvärmepumpen el, även om det är betydligt mindre förbrukning jämfört med att värma hela huset. Om elen går så kommer pumpen inte att fungera.

Låter bergvärme instressant? Läs mer om den största kostnaden, borrningen här!