Därför ska du inte byta till bergvärmepump

Därför ska du inte byta till bergvärmepump

Det finns väldigt många fördelar med att byta till en bergvärmepump. Det är bra för miljön, driftsäkert och det är framförallt ekonomiskt. Ibland kan det dock vara bättre att kolla på andra alternativ istället för just en bergvärmepump. Vi går igenom olika saker du bör tänka på, speciellt när det kommer till kostnaden för en bergvärmepump.

En stor kostnad som snabbt kan bli större

Även om det finns många fördelar med just bergvärme så finns det även nackdelar. En av dessa nackdelar är att fastigheten måste ha rätt förutsättningar för att du ska kunna byta till detta uppvärmningssystem. Det handlar inte bara om att köpa en värmepump och installera den. Precis som namnet antyder så kommer värmen från berg, eller rättare sagt berggrunden. Då gäller det att denna berggrund ligger rätt i förhållande till ditt hem.

Rätt bergtyp, rätt djup och rätt läge

En bergvärmepumps effektivitet beror till stor del på vilken typ av berggrund som gömmer sig under huset. Det är nämligen skillnad på berg och berg. I södra Sverige består berggrunden oftast av kalksten, en mer porös bergtyp som inte leder värme lika bra. Det innebär att du kommer att behöva borra djupare för att bergvärmepumpen ska fungera på rätt sätt. Denna typ av berg hittar du även i Gotland och Öland. I norra Sverige finns det oftast urberg under husen. Detta är en berggrund som passar bättre för bergvärme.

Om man bortser från typen av berg så är en annan faktor hur djupt ned den är. Ju djupare berggrunden ligger, desto dyrare blir det. Det kan dessutom vara svårt att se ifall det verkligen är berg och inte bara en stor sten som är i vägen. Att borra 100 meter kan kosta mellan 25 till 35 000 kronor. 200 meter kan kosta mellan 50 till 70 000 kronor. En vanlig borrning ligger på mellan 100 till 150 meter och hålet kallas för en energibrunn.

Med rätt läge menas att vi placeringen av denna energibrunn som du behöver borra. Den får nämligen inte vara inom 20 meter från en annan bergvärmepump. Innan borrningen överhuvudtaget börjar måste du skicka in en ansökan till miljöförvaltningen. Här anger du exakt vart du planerar att borra, samt märker ut alla andra viktiga saker som finns under jorden, exempelvis brunnar, avloppsrör och liknande. Om du blir tvungen att borra nära din granne så är det smart att börja kommunicera direkt. När miljöförvaltningen får in din ansökan och ser att du planerar att borra så nära grannen kommer de att ta kontakt med den aktuella grannen. Om du inte redan har pratat med grannarna kan det bli en otrevlig överraskning som sätter käppar i hjulet för dig.

familjehus

Husets värmedistributionssystem

För att bergvärmepumpen överhuvudtaget ska kunna distribuera värme i ditt hem måste du ha ett värmedistributionssystem. Detta system måste dessutom vara vattenbaserat. Om ditt hus redan har ett vattenbaserat system så är det perfekt. Har du däremot inte det, kan det bli en så pass hög kostnad för att byta bergvärmepump att du hellre bör överväga andra alternativ.